MALMÖ Frilansföreningen Ventus startade som ett forum för kulturarbetande vänner. Efter regeringsskiftet 2006 förändrades förutsättningarna och föreningen skapade ett bolag som ska hjälpa frilansande konstnärer och artister att leva på sin kreativitet.

De flesta utvecklas och går vidare, säger Thuva Härdelin, verksamhetsansvarig i föreningen.
Föreningen Ventus var från början  tänkt som ett slags forum där man skulle kunna bolla sina idéer med likasinnade och även hjälpas åt med administrativa saker som att söka olika bidrag. Jag vet inte om det fanns andra frilansföreningar då, men det blev en naturlig början för oss eftersom vi kände varandra, säger Thuva Härdelin.
Valet 2006 blev avgörande för föreningens utveckling. I Sverige hade man haft samma system i över 30 år och de som arbetat inom kultursektorn hade lärt sig att navigera i den organisationen. Många smalare kulturgenrer skulle inte överleva utan  statliga bidrag. Jag kommer ihåg att jag att jag satt på valnatten och läste de borgerligas kulturpolitiska program, och insåg att det om några år skulle finnas många förvirrade kulturarbetare som inte greppat de nya strukturerna som skulle införas, säger Thuva Härdelin.

Ideellt jobb i kultursektorn
I takt med att föreningen växte kom också fler och fler frågor från medlemmarna angående fakturering. I fem år jobbade Thuva Härdelin ideellt med att hjälpa människor inom olika kultursektorer med ekonomiska och organisatoriska frågor.
Det är absolut inget jag ångrar, men det blev ohållbart i längden, säger hon. Efter flera år av ideellt arbete startade Ventus bolaget Venta Artists. Idén var att det skulle vara ett bolag för frilansare utan egen firma.
I februari i år startade Venta Artists projektet Ventus Art Launch som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, i Sverige. Pengarna gör att Venta Artists kan fortsätta med sin verksamhet.

Konstnärligt klirr i kassan
För att överleva i kulturvärlden händer det ofta att man måste kombinera det konstnärliga med ett annat avlönat jobb. Det är vanligt att konstnärer och artister drabbas av en identitetskris. Är jag kassörska eller är jag konstnär? Vi försöker stötta våra medlemmar i den processen och peka på att de inte är sämre konstnärer bara för att de måste jobba med något annat för att försörja sig, säger Thuva Härdelin.

Vill vara väldigt  vägledande
Sedan projektet drog igång har sex av deltagarna gått från i princip noll, eller mycket lite sysselsättning till att frilansa på heltid. Vi ska vara vägledande och lära deltagarna att navigera på arbetsmarknaden. Målet är att ha 150 projektdeltagare under de två år som projektet varar, och än så länge har vi 57 stycken, säger Thuva Härdelin.

En av deltagarna som nu har heltidsinkomst är operasångerskan Karin Ottosson Bäckström. Jag valde att bli medlem för att jag är dålig på kontakter med myndigheter, det är mycket papper och den ekonomiska biten är en djungel. Jag tror att många ger upp på grund av detta. Karin Ottosson Bäckström var en av bolagets första kunder och har jobbat som operasångerska i över 10 år på olika operor och operakompanier i Sverige och Europa. Nu medverkar hon i Malmö Operas uppsättning av Karlsson på taket, som har premiär senare i år. Det är Venta Artists som förhandlat fram min lön till exempel. Jag har gjort det själv tidigare och det har inte alltid gått så bra, säger hon. Karin Ottosson Bäckström har varit med på flera av föreningens nätverksträffar, och tycker att det är roligt att träffa människor från andra delar av kulturlivet. Här finns människor som jag skulle kunna samarbeta med. Men det är bara en gång som det faktiskt nästan lett till ett konkret samarbete med en musikermedlem. Jag hoppade av eftersom jag inte var beredd att gå in i en annan genre. Innan har hon jobbat lite här och lite där, med luckor emellan, och säger att fördelen med Venta Artists är att hon kan samla alla jobb under ett och samma tak.
Det gör att jag får en bättre överblick, och efterhand som jag förstår det administrativa mer får jag också bättre självförtroende. Men det mest värdefulla är att det ger mig ro att kunna göra det jag är bra på.

Maya Forstenius

Fin artikel av Maja – ett par missförstånd har dock smugit sig in:
Det är Ventus som är projektägare till det ESF-finansierade projekt VAL. Det står också att Venta Artists kan fortsätta sin verksamhet pga ESF-bidraget. Venta Artists är ett fristående bolag men projektet VAL möjliggör för oss att erbjuda kostnadsfri rådgivning till de kunder som väljer att delta i projektet, utöver den faktureringstjänst som bolaget erbjuder.