Januari 2009: 

Mellan juli och december 2008 har Föreningen Ventus genomfört en förstudie till ett utbildningsprojekt, VAL –Ventus Art Lunge. En kompetenshöjande intensivutbildning på 8 veckor för långtidsarbetslösa konstnärer och kulturskapare.
Från början var projektet tänkt att rikta sig till  långtidsarbetslösa musiker. Det visade sig under förstudien att möjlighet till nätverkande över genregränserna ledde till oväntade samarbeten och nya idéer, därför bräddade vi målgruppen inför genomförandet av VAL. Utbildningen startar januari 2010 i samarbete med SvenskaESF-Rådetoch Arbetsförmedlingen Kultur.