Katapult för mångfald är ett projekt som pågår i fyra regioner under 2013, bla i Skåne där Ventus är samarbetspart.
Vi vill ha kontakt med musiker och dansare från andra länder, boende i Skåne. Tipsa oss gärna!

 

 

Under 2013 genomförs Katapult för mångfald av Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Katapult skall arrangera öppna scener för artister, ge artister coachning, utbildning och främja utveckling av scenproduktioner.

Katapult för mångfald vill lyfta fram framstående musiker och dansare med bakgrund i andra kulturer som lever i Sverige. Fler bland dem måste få möjlighet att leva på sin konst. Under åren som gått efter statsmakternas Mångkulturår 2006, har situationen för musiker och dansare med bakgrund i andra kulturer försämrats, trots att kulturpolitiken vill sträva i en annan riktning. Genom Katapult för mångfald vill vi vända den negativa utvecklingen. Katapult ska bidra till att artister själva ska kunna öka sin synlighet och utveckla sitt konstnärskap. Katapult skall också stimulera debatt om motsägelser i kulturpolitiken mellan å ena sidan målen om mångfald och å andra sidan den praktiska verklighet som möter artister som lever i Sverige.

Under katapult skall ett urval enskilda artister ges råd, utbildning, coachning för att själva kunna ta tillvara sina intressen. Samverkan etableras för att skapa strukturer som skall ge artisterna information samt stimulera och underlätta deras artistiska utveckling och utbud. Målet är att de strukturer som skapas ska få ett långsiktigt liv. Katapult vill arbeta för att hitta vägar förbi mångfaldsarbetets projektberoende i kulturlivet.

Minst 16 artister skall väljas ut i de tre större regionerna för stöd och coachning och 8 artister i Gävleborg-Dalarna. Dessutom kan många andra artister få hjälp via utbildningsinsatser, rådgivning via helpdesk osv. Öppen scen arrangeras i varje region med sammanlagt 20-talet offentliga arrangemang. Öppen scen får olika utformning och olika slags innebörd. Samordning med befintliga arrangemang är en fördel. Katapult ska bl a vara synligt under Folk- & världsmusikgalan i Gävle 18-20 april.

Med hänsyn till behoven som dokumenteras i projektet utvecklas RFoD:s hemsida för artister folk.nu. En speciell utvecklingsinsats skall koppla denna katalog till andra befintliga kataloger och skapa en gemensam sökplats för alla dessa. På så sätt skall kataloger hos Musikcentrum, Danscentrum, af-kultur, Svensk jazz och RFoD bli sökbara genom en gemensam port/sökmotor. Sökningen skall kunna göras från en portalsida som skapa för folk.nu men också från alla de olika deltagarnas sidor. Om resurserna räcker för detta eller om ytterligare resurser kan tillföras skall katalogernas texter även översättas till engelska för att underlätta en internationell marknadsföring för artister från Sverige.

Minst två artistprojekt i Stockholm och var sitt i övriga regioner väljs ut för särskilt produktionsstöd. Det kan t ex handla om att stödja artister att utforma skolproduktioner.

Projektets funktion som en slussningscentral gör att artister kommer att hänvisas till den organisation som bäst kan vara till hjälp. Samverkan kommer också att bidra till kompetensutveckling inom de medverkande organisationerna. Med andra ord är detta inte enbart en folk- och världsmusik / -dansprojekt även om startpunkten och basen för projektet finns i Stallet folk- och världsmusik. Flera fält i kulturlivet ska därmed få nytta av projektet.

 

Katapult genomförs i fyra regioner. Regionala partners Skåne / Syd: Magiska Mattan, Ventus, Musik i Syd och Palladium, Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd, Victoriateatern.
STOCKHOLM: Stallet Folk & Världsmusik, Länsmusiken i Stockholm, Musikcentrum Öst, Danscentrum Stockholm, Svensk Jazz, Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst, Tällberg Foundation.
VÄSTRA GÖTALAND: World Dance Company, Kulturatet, Kultur i Väst, UNO, Utveckling Nordost, Kalebassi, Musikcentrum Väst (MCV), Danscentrum Väst, Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst.
Gävleborg / Dalarna: Musik Gävleborg, Folkmusikens Hus, Kulturum i Brynäs, Arbetsförmedlingen Kultur Media, Norr.
Nationellt: Kulturens Bildningsverksamhet, Svensk Jazz