Maj 2009:


Föreningen har sedan starten 2006 gett stöd till frilansande konstnärer på olika sätt, t.ex. har föreningen hjälpt till vid ansökningar, både individuella och till större projekt. Föreningen har också vid flera tillfällen stått som projektägare för projekt som initierats av medlemmarna. Med ett stort nätverk inom konst och kultur har Föreningen haft möjlighet att förmedla uppdrag till frilansande medlemmar. Som ideell förening har vi inte tagit någon avgift för tjänsten utöver en årlig medlemsavgift. Ryktet om vår verksamhet har nått frilansare utanför föreningen och vi har det senaste halvåret fått ganska många förfrågningar från artister och konstnärer som vill bli medlemmar för att ha möjlighet att ta del av vårt nätverk och förmedling. I flera fall har vi också fått frågan om faktureringstjänst/bokning/kontraktskrivning m.m. Under senaste året har föreningen drivit två större projekt och är i gång med att starta upp en barnverksamhet och utöka kursverksamheten för ungdomar. Som ideell förening med 2 årsanställda har vi inte möjlighet att ta på oss mer arbete när det gäller förmedling. Samtidigt kan och vill vi inte utesluta någon eller särbehandla någon. Därför har vi fattat beslutet att föreningen ska starta aktiebolaget Venta Artistsoch därigenom kunna erbjuda samma tjänster som tidigare samt flera nya mot en rimlig kostnad.

Många har hjälpt till i arbetet med att starta Ventus Artists.
Jeanette Eriksson, Dalia Faitelsson, Björg Christensen, Hanna Tibell, Anders Olsson, Geza Antal, Inga Linn Härdelin, Hans Månsson –  ETT STORT TACK TILL ER!!